Logo met vlinder

Een goed ontworpen logo maakt het dat een organisatie veel herkenbaarder voor het grote publiek wordt. Over het algemeen heeft een logo een bepaalde betekenis. Het geeft aan waar de organisatie voor staat en wat men wil uitstralen. De meeste logo’s bevatten een afbeelding, maar kunnen ook alleen uit tekst of een combinatie bestaan. De afbeelding van een logo verwijst meestal naar een symbolische betekenis waarmee de organisatie wil worden geassocieerd. In deze blog gaan we in op het logo met vlinder.

Betekenis

De vlinder is een insect dat het milieu en de natuur symboliseert. De vlinder vertegenwoordigt ook iemand die een spirituele reis aan het maken is. Hij staat dan ook voor transformatie en ontwikkeling. We weten allemaal wel dat de rups zichzelf transformeert naar die mooie vlinder.

In bepaalde religies en culturen wordt de vlinder gezien als boodschappen die van een spirituele wereld komen. Er zijn dan ook veel mensen die geloven dat de vlinder een teken is van een geliefde die is overleden en hen een boodschap wil sturen.

Vlinders staan voor allerlei kwaliteiten van ons dagelijkse leven zoals vrijheid, harmonie, liefde en creativiteit.

Logo’s met een vlinder

Als we kijken naar voorbeelden van een logo met vlinder dan zien we in ons land deze regelmatig voorkomen bij kinderopvangcentra of het basisonderwijs. Hier zien we duidelijk de associatie met de ontwikkeling in terug.

Grote organisaties met een vlinder in het logo zien we niet zoveel. Het Nationaal MS Fonds is een van de organisaties die een logo met vlinder hebben. Een andere opvallende is de Partij voor de Dieren (PvdD). De vlinder in hun logo staat voor alles waar de PvdD voor staat, namelijk natuur en milieu. De meer symbolische gedachte bij het logo is de transformatie van rups naar vlinder. De PvdD wil graag een transitie naar een duurzame samenleving waarin naast duurzaamheid, persoonlijke vrijheden en verantwoordelijkheden centraal staan.

Internationaal gezien is MSN een bekend platform dat de vlinder als logo heeft. Welke associatie men hier wil maken is niet geheel duidelijk, maar deze zal vast en zeker betrekking hebben op eigenschappen zoals creativiteit en vrijheid.

 

    Stel ons je vraag